SPIS TREŚCI
strzałka STRONA GŁÓWNA
-----------------------------------------------------------------------------------------
strzałka Uczelnia przed jubileuszem 60-lecia
Sylwetki
strzałka Prof. Zbigniew Skrocki - współtwórca Wrocławskiej AWF
strzałka Prof. Marian Weinert
strzałka 90 lecie Zofii Dowgird
strzałka Pożegnanie Edwarda Kędziora
Z życia Uczelni
strzałka Kamień węgielny pod budynek fizjoterapii
strzałka Studia i praca w rehabilitacji K. Sroczyńskiej
strzałka Sukces na zimno - krioterapia
strzałka Uczelniana Konferencja Studenckiego Koła Naukowego
strzałka Konferencja metodyczna „Polubić gimnastykę”
strzałka Wuefalia
strzałka Sprzedaż Stadionu Olimpijskiego
strzałka Zapraszamy na stronę internetową
Z życia Organizacji
strzałka Spotkanie z liderami roczników
strzałka Odliczamy czas do Zjazdu
strzałka Program obchodów 60-lecia AWF
strzałka Honorowy sponsoring
Wspomnień czar
strzałka Morski rejs wuefiaków
strzałka Opowieść Kresowiaka cz. II (St. Paszkowski)
Sport
strzałka Przedruki z Życia Akademickiego
-----------------------------------------------------------------------------------------
strzałka STRONA KOŃCOWA
Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem