SPIS TREŚCI
strzałka STRONA GŁÓWNA
strzałka Zdjęcia z Wieczornicy poświęconej prof. B. Czabańskiemu
strzałka Przed uczelnią nowe poważne wyzwania
linia
Z życia Uczelni
strzałka Nowa inwestycja na Polach Marsowych
strzałka Prof. T. Koszczyc członkiem Centralnej Komisji ...
strzałka Zmiana na stanowisku kanclerza
strzałka AWF we Wrocławiu zaprasza na nowy kierunek studiów - Sport
strzałka Wrocławskie Juwenalia 2007
Z życia Organizacji
strzałka Po spotkaniu w „Dworze Polskim”
strzałka Wieczornica poświęcona prof. B. Czabańskiemu
strzałka Wuefiacy-artyści w Dworze Polskim
Zjazdy rocznikowe
strzałka Orły i sokoły WSWF Wrocław 1953-1956
strzałka Koleżanki i Koledzy - absolwenci Rocznika 1958
strzałka Koleżanki i Koledzy – absolwenci Rocznika 1959 Honorowy sponsoring
strzałka Honorowa lista sponsorów od roku 2006
Wspomnień czar
strzałka Moja teoria i praktyka
strzałka Byłem czerwonoarmijcem
strzałka Byłem szkolony przez czerwonoarmijca
strzałka Tańcząc przy muzyce – żyję
Pożegnania
strzałka Czesław Świerczyński 1930 – 2007
strzałka Bogdan Cybulski – trener na miarę marzeń!
Sport
strzałka Piłkarze AWF Wrocław mistrzem Polski Szkół Wyższych w futsalu!
strzałka Złote dziewczyny aerobiku
strzałka AWF Wrocław V-ce Mistrzem Polski w V Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w jeździectwie
Humor
strzałka Smutki i radości
strzałka Słodki Bachus, Bywa też i tak - wiersze S. Paszkowskiego
strzałka Rysuneczki Andrzeja Mleczki
linia
strzałka Wuefiacy-artyści w obiektywie Słonia i Henia
strzałka STRONA KOŃCOWA
Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem