SPIS TREŚCI
     STRONA GŁÓWNA
linia
1. Weszliśmy w okrągły rok 2010
Z życia organizacji
2. Wybór władz Stowarzyszenia na VII kadencję 2009 – 2012
3. Nowa kadencja - co możemy wspólnie zrobić?
4. Krótkie curriculum vitae nowo wybranego prezesa
5. Plan działalności Zarządu Stowarzyszenia w r. 2010
6. Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 24.11.2009 r.
7. Sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia AWF we Wrocławiu za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2009 roku.
8. Spotkanie w Dworze Polskim pt. „Wuefiacy artyści”
9. Spotkanie opłatkowe w Dworze Polskim
10. Jubileuszowy wieczór kolęd w Dworze Polskim – 19 stycznia 2010 r.
11. 35 lat jak jeden dzień! 12. Ósme spotkanie rocznika 1967
13. Sprostowanie
14. Odnowienie płyty nagrobnej prof. Antoniego Szymańskiego
15. Wycieczka na Kresy
16. Kalendarium zjazdów roczników w 2010 roku
17. Honorowa lista sponsorów
18. Podziękowania za życzenia
19. Turnusy rekreacyjno - zdrowotne w Olejnicy
Z życia Uczelni
20. Apel Władz Wydziału Fizjoterapii do absolwentów tej profesji
21. Zeszyt Historyczny AWF we Wrocławiu – Nr 1, 2009.
22. Internet jest dla każdego
23. Nowa strona internetowa AWF Wrocław
Wspomnień czar
24. Moja mozolna droga do spełnienia się w zawodzie fizjoterapeuty w USA
25. Moja droga do „Słonecznej Uczelni”
Sylwetki
26. Znad Dniestru nad Odrę
27. Ewa Głogowska-Nowak - Belfer roku 2009
28. Julian Gozdowski nagrodzony w Plebiscycie Przeglądu Sportowego
Pożegnania
29. Wspomnienie o Staszku Przybylskim z Rocznika 1951-1954
30. Pożegnalne słowo córki Iwony
31. Pożegnanie Henryka Kowalskiego (1924 – 2009)
32. Zdzisław Wiech (1908 – 2009)
Listy do redakcji
33. Przywróćmy należne miejsce i czas opłatkowi – Rozważanie noworoczne
Sport
34. XVII Plebiscyt „Życia Akademickiego” na najlepszego sportowca i trenera
35. Studenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Mistrzami Świata!
Humor
36. Prawo Murphy’ego - czyli krótka teoria pecha
linia
     STRONA KOŃCOWA
Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem