SPIS TREŚCI
     STRONA GŁÓWNA
linia
1. Rok 2012
Co nieco o Wrocławiu
2. Panorama Racławicka
3. Lwów – czy Wrocław
4. Wrocławskie topole i platany
Z życia uczelni
5. Nasza AWF otrzymała wyróżnienie za „Sportowy Obiekt Roku”
6. UEFA wybrał nas do współpracy przy EURO 2012
7. Opłatkowe spotkanie seniorów AWF
8. Zeszyt Historyczny nr 3
9. Godni kontynuatorzy dzieła pionierów wrocławskiej AWF – cz. II
Z życia organizacji
10. Jesienne wspomnienia w Dworze Polskim 11. Spotkanie opłatkowe - 2011
12. Wieczór kolęd
13. 50-lecie immatrykulacji Rocznika 1961-1965 WSWF – AWF Wrocław. Sprawozdanie z jubileuszowego spotkania
14. Drobne reminiscencje
15. Preliminarz budżetowy Stowarzyszenia za 2011 rok oraz na 2012 rok.
16. Apel o poszerzanie grona członków Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu
17. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia
18. Honorowa lista sponsorów
19. Piąty Rejs Stowarzyszenia Absolwentów
Sylwetki
20. Kazimierz Niemierka - wolontariusz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” laureatem specjalnej nagrody
21. Ola i Zbyszek Mroczkowie – nasi młodzi absolwenci prowadzą własny pensjonat w Stroniu Śląskim
Wspomnień czar
22. Rozmyślania przy pracy w ogródku
23. Sny na Jawie
Pro memoria
24. Bolesław Słupik (1922 – 2011)
25. Melania Lucyna Storożyńska-Bańska (1934 – 2012)
26. Staszek Stokowski (1935 – 2011)
27. Prof. Tadeusz Ulatowski (1923 – 2012)
Sport
28. Tomasz Motyka najlepszym studentem-sportowcem na Dolnym Śląsku
29. Plebiscyt na sportowca i trenera roku 2011 AWF Wrocław
30. Transferowe centrum treningowe EURO 2012 na obiektach AWF
Humor
31. Coś o utytułowanych autorytetach
32. Garść aforyzmów

33. Terminarz spotkań organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia w roku 2012
linia
     STRONA KOŃCOWA
Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem