SPIS TREŚCI
     STRONA GŁÓWNA
linia
1. Wstęp
2. Starość nie…słabość
3. Jerzy Owsiak doktorem honoris causa
Z życia uczelni
4. Tradycyjne spotkanie opłatkowe Rektora z Seniorami Uczelni
5. Zeszyt Historyczny AWF we Wrocławiu, Nr 4 – 2012. Prof. Zdzisław Zagrobelny (1932-2011)
Z życia organizacji
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów AWF Wrocław w VII kadencji w latach 2009-2012.
7. Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu odbytego we Wrocławiu w dniu 20 listopada 2012 r.
8. SPRAWOZDANIE Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu
9. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
10. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu za okres od 1.10.2009 r. do 30.09.2012 r.
11. Preliminarz Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu na rok 2013
12. Spotkanie opłatkowe w Dworze Polskim – 16 grudnia 2012 r.
13. Wieczór kolęd – 8 stycznia 2013 r.
14. Podziękowania za życzenia świąteczne i noworoczne
15. Honorowa lista sponsorów
Zjazdy rocznikowe
16. Zjazd koleżeński Rocznika 1965 – Kraków 14 – 16. 09. 2012
17. Forpoczta planowanego zjazdu Rocznika 1959
18. Inne planowane spotkania rocznikowe
Kariery naszych absolwentów
19. Skok za „wielką wodę”
Wspomnień czar
20. Nie przesadza się starych drzew
Pro memoria
21. Ryszard Jezierski 1933 - 2013
22. Jerzy Śliwa 1937- 2013
23. Józef Wołyniec 1941 - 2013
24. Kazimierz Władyka 1931 - 2013
25. Marian Issel (1939 – 2012)
Sport
26. Nowe władze AZS-AWF Wrocław
27. XX Plebiscyt „Życia Akademickiego” na najlepszego sportowca i trenera AWF i AZS AWF Wrocław w 2012 roku
28. Spotkania ze znanymi sportowcami i trenerami
29. Student III roku Mateusz Masternak mistrzem Europy
30. Student I roku Damian Szwarnowiecki Mistrzem Europy
31. XXXIII Otwarte Akademickie Mistrzostwa AWF w Badmintonie

32. Terminarz spotkań w Dworze Polskim
linia
     STRONA KOŃCOWA
Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem