Spotkanie podsumowujące organizację zjazdu 60-lecia Uczelni

   W dniu 3.10.2006 r. w jak zwykle gościnnym Dworze Polskim - Rynek 5 odbyło się spotkanie organizatorów jubileuszowego zjazdu absolwentów z JM Rektorem prof. Tadeuszem Koszczycem i Prorektorem prof. Juliuszem Migasiewiczem – Przewodniczącym Komitetu Obchodów 60-lecia AWF. W pięknie udekorowanej sali kawiarni przy kawie, herbacie i ciastkach, Rektor wraz z Prorektorem i Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów wręczyli okazjonalne dyplomy z podziękowania za trud przygotowania i zorganizowania tak udanych jubileuszowych uroczystości, a przede wszystkim zjazdu prawie dwóch tysięcy absolwentów. Oprócz grona wolontariuszy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu i grona pracowników Uczelni, dyplomami i pięknymi albumami obdarowani zostali wuefiacy-artyści: Stanisław Wysocki, Ireneusz Kiziński, Tadeusz Włodarczak, Teresa Sutyło, Tomasz Tołłoczko i Antoni Kaczyński, którzy swoimi dziełami uświetnili ten jubileusz.
   Podziękowania złożono także artystom sceny - Marii Grabowskiej i Aleksandrowi Soberze za przygotowanie wspaniałego występu Zespołu „Kalina” na Akademii w Hali Ludowej. Dyplomy z podziękowaniami wręczono kierowniczkom Domów Studenckich – „Spartakus” - Paniom: Janinie Jasińskiej i Dorocie Dankiewicz i „Jubilatka” (AM) Pani Janinie Grabowskiej za bardzo sprawne przeprowadzenie akcji kwaterowania tak licznej rzeszy uczestników zjazdu.
   Szczególne słowa podziękowania skierowano na ręce gospodarzy Dworu Polskiego Państwa Małgorzaty i Adama Dziąsko za włączenie się całym sercem w organizację zjazdu, nie tylko od strony gastronomicznej, ale także wystroju artystycznego. Warto na koniec dodać, że to miłe spotkanie w Dworze Polskim z gestem zafundowali Gospodarze tego pięknego lokalu.
 
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu
Ryszard Jezierski                                    

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego spotkania. Zdjęcia wykonali:
1. Anna Kiczko,
2. Krzysztof Słonina,
3. Henryk Sienkiewicz.