Święto Uczelni - 22.10.2009 r.
Poprzedni Następny
 
     W dniu 21 października br. w przeddzień Święta Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, prezes naszego Stowarzyszenia Władysław Kopyś, w towarzystwie JM Rektora prof. Juliusza Migasiewicza i władz Uczelni, złożyli wiązanki kwiatów na grobie założyciela Uczelni i jej pierwszego rektora prof. Andrzeja Klisieckiego spoczywającego na cmentarzu Grabiszyńskim.
     Tegoroczne uroczyste posiedzenie Senatu AWF, tradycyjnie już rozpoczęło odśpiewanie przez chór zespołu Kalina Gaude Mater Polonia.
     Otwierając uroczystość JM Rektor prof. Julian Migasiewicz, powitał zaproszonych gości w osobach przedstawicieli władz Województwa, Miasta, rektorów bratnich i wrocławskich uczelni oraz licznie zgromadzonych w auli Wydziału Fizjoterapii. Szczególnie gorąco witał przybyłych na uroczystość wznowienia immatrykulacji przedstawicieli rocznika 1959 – 1963 oraz dostojnego Jubilata dr Adama Haleczkę z okazji Jego 85 urodzin. Wręczenie Mu listu gratulacyjnego przyjęto gromkimi oklaskami.
     Na tę okoliczność Centrum Historii przygotowało w auli plansze z fotografiami przedstawiającymi sylwetkę Jubilata z Jego lat młodzieńczych, w tym jako żołnierza oraz migawki z wieloletniej jakże owocnej pracy na Uczelni.
     W uroczystej ceremonii odnowienia immatrykulacji wzięły udział 41 osoby z rocznika 1959 – 1963. Przybyli z całego kraju i z zagranicy magistrowie, pasowani kolejno berłem rektorskim przez prof. Juliusza Migasiewicza, odbierali z rąk prorektora ds. nauczania prof. Anny Skrzek pamiątkowe dyplomy.
     Następnie odbyło się z udziałem promotorów i JM Rektora promowanie 16 doktorantów na stopień doktora nauk o kulturze fizycznej oraz promocja dr Andrzeja Rokity na stopień doktora habilitowanego.
     W programie uroczystości znalazło się wystąpienie prorektora ds. nauczania prof. Anny Skrzek, która wygłosiła referat na temat „20- lecie wrocławskiej krioterapii” oraz referat kanclerza dr Zdzisława Paligi pt „Infrastruktura Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Stan i perspektywy rozwoju”. Nowością w tych wystąpieniach były kolorowe ilustracje poruszanych zagadnień, rzutowane na telebimach.
     Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i uczelnianych oraz nagród rektora I stopnia – indywidualnych i zespołowych.
     Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymała pani Urszula Bartkiewicz.
     Odznaką Dolnośląskiej Federacji Sportu – Zasłużony dla Sportu na Dolnym Śląsku nagrodzono prof. Eugeniusza Bolacha.
     Medale Zasłużonych dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu otrzymali:
          - Pani poseł Ewa Wolak,
          - Pan Marek Dyduch,
          - Mgr Janina Smolińska Mlak,
          - Prof. Anna Skrzek,
          - Dr Małgorzata Mraz,
          - Prof. Wiesław Stręk,
          - Dr med. Krzysztof Zimmer,
          - Mgr inż. Zbigniew Raczkowski.
     JM Rektor przyznał nagrody studentom za wybitne osiągnięcia sportowe:
     Jakubowi Jaroszowi – za zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej, oraz Tomaszowi Motyce za zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Świata w szermierce.
     W części artystycznej uroczystości wzięli udział słuchacze Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Pan Łukasz Oleszek – gitara, wykonał utwór Enrigue Nuneza – „Tango op.7” i Pani Magdalena Sekretna – śpiew, utwór Erica Claptona „Tears in Haven”.
     Chór zespołu Kalina wykonał dwie pieśni „Czemu ty dziewczyno’’ i „Wyszła chmureczka”.
     Uroczystość Święta Uczelni zwieńczyło odśpiewanie przez zespół Kalina i zgromadzonych „Gaudeamus”.
     Na zakończenie, JM rektor dziękując za udział w uroczystym posiedzeniu Senatu, zaprosił zebranych na symboliczną lampkę szampana.

(1/58):
 
(2/58):
 
(3/58):
 
(4/58):
 
(5/58):
 
(6/58):
 
(7/58):
 
(8/58):
 
(9/58):
 
(10/58):
 
(11/58):
 
(12/58):
 
(13/58):
 
(14/58):
 
(15/58):
 
(16/58):
 
(17/58):
 
(18/58):
 
(19/58):
 
(20/58):
 
(21/58):
 
(22/58):
 
(23/58):
 
(24/58):
 
(25/58):
 
(26/58):
 
(27/58):
 
(28/58):
 
(29/58):
 
(30/58):
 
(31/58):
 
(32/58):
 
 
Ilość zdjęć: 58 | Ostatnia aktualizacja: 26.10.2009 r. | Zdjęcia i przygotowanie fotogalerii: Henryk Sienkiewicz