Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów AWF Wrocław - 17.12.2017 r.

(1/109): (2/109):
(3/109): (4/109):