LINKI
 
1. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu -
http://www.awf.wroc.pl/awfnew/index.php
 
linia
 
2. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.rgsw.edu.pl/
 
linia
 
3. Akademia Wychowania Fizycznego Kraków -
http://www.awf.krakow.pl/
 
linia
 
4. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach -
http://www.awf.katowice.pl/
 
linia
 
5. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu -
http://www.awf.poznan.pl/
 
linia
 
6. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku -
http://www.awf.gda.pl/
 
linia
 
7. Stowarzyszenie Absolwentów AWFiS w Gdańsku -
http://www.awf.gda.pl/index.php3?s=33
 
linia
 
8. Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej -
http://www.wskfit.pl/index.html
 
linia
 
9. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie -
http://www.ews.edu.pl/
 
linia
 
10. Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie -
www.absolwent.z.pl.
 
linia
 
11. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej -
http://www.awf-bp.edu.pl/
 
linia
 
12. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej -
http://www.sejm.gov.pl/
 
linia
 
13. Senat Rzeczypospolitej Polskiej -
http://www.senat.gov.pl/
 
linia
 
14. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej -
http://www.prezydent.pl/x.node?id=82
 
linia
 
15. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów -
http://www.kprm.gov.pl/
 
linia