LUDZIE ORGANIZACJI
 

Portrety najaktywniejszych

- Tadeusz Bober - inicjator powołania Stowarzyszenia i prezes trzeciej kadencji, potrafił pozyskać dla swej idei grono działaczy entuzjastów, którzy zamysł ten, nie tylko wprowadzili w czyn, ale w ciągu piętnastolecia istnienia Stowarzyszenia twórczo tę inicjatywę rozwijali, ku pożytkowi wielkiej wuefiackiej rodziny i Uczelni.
- Ryszard Jezierski - jeden ze współzałożycieli organizacji, dwukrotny prezes, niestrudzony pełen twórczej inicjatywy animator wszelkich działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju Stowarzyszenia. Obdarzony talentem organizacyjnym i niespożytą energią działania był i jest główną siłą napędową całokształtu tej działalności. Będąc nadal pracownikiem Uczelni, dobrze znającym jej ludzi i realia, jest niezastąpionym łącznikiem szerokiej rzeszy absolwentów z Alma Mater.
- Antoni Kaczyński - także jeden ze współzałożycieli i pełniących w okresie tworzenia się organizacji funkcję pełnomocnika rektora do spraw Stowarzyszenia, później we wszystkich kadencjach redaktor naczelny Biuletynu Absolwenta. Bez Jego zaangażowania i mobilizowania innych do składania tekstów do druku, Biuletyn nie ukazywałby się tak regularnie. Mając artystyczną duszę, z powodzeniem organizował w Dworze Polskim spotkania pt. „Wuefiacy artyści”, gdzie również prezentował cieszące się dużym uznaniem swoje rysunki i grafiki.
- Halina Jezierska - wiceprezes trzeciej i piątej oraz prezes czwartej kadencji. Swój talent organizacyjny wykazała w pracach komitetu obchodów 50-lecia Uczelni, więc i w komitecie 60-lecia wzięła na swoje barki odpowiedzialną funkcję kierowania biurem zjazdu. Energiczna, odpowiedzialna, pełna inwencji, jest niezawodną organizatorką tematycznych spotkań w Dworze Polskim.
- Marian Klimkowski - pełniący od drugiej kadencji po dzień dzisiejszy funkcję sekretarza Stowarzyszenia. W tej roli wykazuje się wyjątkową solidnością we wszystkim co robi, prowadząc, niczym komputer, w swej sławetnej „czarnej księdze” skrupulatną ewidencję członków Stowarzyszenia, o których wie wszystko. Przyjął także na siebie ewidencjonowanie składek członkowskich, wpłat darczyńców, a także wpłat na zjazd absolwentów.
- Zygmunt Bator - przewodniczący Sądu Koleżeńskiego pierwszej kadencji i bardzo aktywny członek Zarządu we wszystkich kolejnych kadencjach. Pełni regularne dyżury w lokalu Stowarzyszenia. Sumienny i niezawodny w wykonywaniu zadań, a przy tym bardzo koleżeński i niestrudzony gawędziarz. Mimo poważnego uszczerbku na zdrowiu nie przerwał działalności i nadal aktywnie działa na rzecz organizacji.
- Krystyna Kustosik-Welon - członek Zarządu wszystkich kadencji, pełniąca rolę archiwistki Stowarzyszenia. Jej skrupulatności i pracowitości organizacja zawdzięcza ład i porządek w dokumentacji. Odpowiedzialna jest także za korespondencję i zaopatrzenie w materiały biurowe.
 
linia
 

Grono aktywnych działaczy w początkowym okresie istnienia Stowarzyszenia, którzy z różnych powodów zaniechali działalności

- Józef Łazorczyk - skarbnik trzech pierwszych kadencji. Dzięki jego pedantycznej skrupulatności, dokumentacja i gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona była wzorowo.
- Adam Haleczko - przewodniczący komitetu założycielskiego Stowarzyszenia. Jego dużą zasługą była pomoc w opracowaniu statutu i aktywny udział w rejestracji naszej organizacji w sądzie.
- Zbigniew Chajan - przewodniczący Komisji Rewizyjnej pierwszej i drugiej kadencji.
- Leszek Kotylak - przewodniczący Komisji Rewizyjnej czwartej kadencji. Jego fachową i rzetelną działalność przerwała nieoczekiwanie śmierć.
- Przemysław Kosterkiewicz - obowiązkowy i koleżeński. Aktywnie włączał się do wszelkich inicjatyw i akcji - między innymi dyżurów i kolportażu Biuletynów.
- Edward Kędzior - wiceprezes pierwszej kadencji, a także członek Kolegium Redakcyjnego Biuletynu w tejże kadencji. Niestety, ze względów zdrowotnych zmuszony był zrezygnować z pracy społecznej w Stowarzyszeniu. W marcu 2006 r. pożegnaliśmy Go na zawsze.
- Stefan Stachelski - aktywny działacz Zarządu pierwszych czterech kadencji . Wyróżnił się aktywnym zaangażowaniem w pracach komitetu obchodów 50-lecia.
- Barbara Stokowska-Kosa - pełniła funkcję sekretarza Stowarzyszenia w pierwszej kadencji. Dzięki jej staranności i rzetelności sekretariat od początku został fachowo zorganizowany i jest nadal sprawnie prowadzony przez następców.
- Franciszek Muszyński - prezes pierwszej kadencji. Prowadząc Ognisko TKKF „Sęp” na ul. Gen. Hallera, udostępnił, w początkowym okresie działalności lokal i wspierał fachowe zorganizowanie i prowadzenie sekretariatu przez naszą koleżankę, a zarazem pracownicę TKKF Barbarę Stokowską-Kosę. Mocno zaabsorbowany pracą organizacyjną w TKKF zmuszony był zrezygnować z działalności we władzach Stowarzyszenia.
 
linia
 

Działacze wyróżniający się aktywnością w ostatnich kadencjach.

- Władysław Kopyś - wiceprezes - elekt piątej kadencji. Hojny sponsor, który wyposażył w meble lokal Stowarzyszenia, a także wielokrotny fundator szampana na okolicznościowych spotkaniach w Dworze Polskim. Z powodzeniem zabiega o sponsorów na rzecz naszej organizacji.
- Lucyna Bańska - bardzo aktywna działaczka piątej kadencji, która podjęła się odpowiedzialnej funkcji kolportażu Biuletynów, dbając równocześnie - wraz z sekretarzem Marianem Klimkowskim i redaktorem technicznym Krzysztofem Słoniną o aktualny stan adresów członków Stowarzyszenia. Zawsze pogodna i optymistyczna, łagodząca napięcia i wprowadzająca miły nastrój w gronie członków Zarządu.
- Ryszard Helemejko - przewodniczący Komisji Rewizyjnej w czwartej i piątej kadencji. Wytrawny społecznik, rzetelny i kompetentny we wszystkim co robi. Wykorzystując bogate doświadczenie w działalności społecznej i organizacyjnej jest niezmiernie pomocny w pracach komitetu obchodów 60-lccia.
- Leszek Buczyński - objawił swój społecznikowski charakter i zapał do pracy włączając się bardzo aktywnie do organizacji zjazdu 50-lecia. W trzeciej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej, a w czwartej i piątej przyjął obowiązki skarbnika Stowarzyszenia.
- Krzysztof Słonina - redaktor techniczny Biuletynu, a także specjalista od komputera i łączności internetowej. Uczynny i koleżeński, dowcipny zarówno w słowie mówionym i pisanym, o czym mogą przekonać się czytelnicy Biuletynu. Osobowość o szerokich zainteresowaniach i przy tym przysłowiowa „złota rączka”.
- Krystyna Surówka-Wilińska - aktywna członkini Zarządu piątej kadencji.
 
linia
 
O koleżeńskim i bezkonfliktowym klimacie panującym w Stowarzyszeniu może zaświadczyć chwalebna bezczynność Sądów Koleżeńskich, gdyż w ciągu wszystkich kadencji nie zanotowały one żadnego przypadku naruszenia we wzajemnych stosunkach zasady fair play.