POWSTANIE STOWARZYSZENIA
 
Stowarzyszenie Absolwentów AWF we Wrocławiu powstało w 1991 r. Pomysłodawcą i inicjatorem był ówczesny rektor pro f. Tadeusz Bober, któremu przyświecały wzory zachodnich, a zwłaszcza amerykańskich uczelni, z którymi profesor miał w tym czasie ścisłe kontakty. W grudniu 1990 r. JM Rektor powołał 18-to osobowy Komitet Założycielski z dr Adamem Haleczko na czele. Funkcję pełnomocnika rektora ds Stowarzyszenia powierzył dr Antoniemu Kaczyńskiemu.
 
linia
 
W dniu 12 stycznia 1991 r. odbyło się, z udziałem 180 osób, pierwsze Walne Zebranie, na którym wybrano władze Stowarzyszenia w składzie: Prezes Franciszek Muszyński, wiceprezes Edward Kędzior, prezes-elekt Ryszard Jezierski sekretarz Barbara Stokowska-Kosa, skarbnik Józef Łazorczyk.
Komisja Rewizyjna: Zbigniew Chajan, Lesław Kotylak, Ryszard Piesiewicz, Bodo Urban.
Sąd Koleżeński: Zygmunt Bator, Józef Borkowski, Adam Dutkiewicz, Barbara Pilecka-Górnicz, Stanisław Rutkowski.
Członkowie zarządu: Teresa Borkowska, Anna Czyżyk, Mieczysław Drozd, Antoni Kaczyński, Stefan Stachelski, Karmena Stańkowska, Wiesław Tomaszunas.
Po opracowaniu i zatwierdzeniu przez Zarząd Statutu Stowarzyszenia 24 kwietnia 1991 r. dokonano w Sądzie Wojewódzkim rejestracji Stowarzyszenia, dzięki czemu uzyskano osobowość prawną.