Wuefiacy książki piszą
     Pod hasłem: „Wuefiacy książki piszą” zaprezentowaliśmy już kilkanaście pozycji o różnej tematyce. Na ogół były to opracowania charakteryzujące dorobek naszych kolegów w ich działalności pedagogiczno-organizacyjnej i szkoleniowej w określonej dziedzinie sportu. Tym razem prezentujemy poważne dzieło profesora nauk medycznych, który z pierwszej profesji jest magistrem wychowania fizycznego - jako absolwent Naszej Słonecznej Uczelni z lat 1947 - 1950. W tamtym okresie wielu słuchaczy Studium WF przy Wydziale Medycznym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej podejmowało równoległe studia medyczne i z powodzeniem je kończyło. W tym trybie kończyli studia wf i medycyny znani nasi wykładowcy: Bolesław Buła, Lechosław Dec, Karmena Stańkowska.
     Ryszard Kinalski dopiero po ukończeniu naszej uczelni podjął studia medyczne w Białymstoku i w tamtym ośrodku, a także w bydgoskim z powodzeniem rozwijał karierę naukową osiągając tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych. Wielokrotnie odbywał staże naukowe w renomowanych ośrodkach zagranicznych, w których również był wykładowcą i prowadził badania naukowe.
     Profesor Kinalski podtrzymuje więź ze swoją pierwszą uczelnią - jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu, otrzymuje Biuletyny Absolwenta, uczestniczył w zjeździe 60-lecia i jest w stałym kontakcie z kolegą ze swojego rocznika – Adamem Haleczką.

Ryszard Kinalski, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA DLA NEUROREHABILITACJI. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów fizjoterapii. MedPharm-Polska, 2008.

     Zamieszczony na zewnętrznej okładce fragment jednej z recenzji najlepiej rekomenduje tę cenną pozycję.
     „Monografia stanowi obszerne kompendium wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, dla studentów wydziałów fizjoterapii szkół wyższych medycznych i wychowania fizycznego oraz absolwentów tych wydziałów, specjalizujących się w rehabilitacji medycznej z ukierunkowaniem na neurorehabilitację. Autor – wieloletni specjalista w tej dziedzinie – omawia kolejno wybrane zagadnienia dotyczące struktury i funkcji obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, aparaturę i testy diagnostyczne, umożliwiające kwalifikację zaburzeń funkcji tych układów oraz zagadnienia interesujące klinicystów, zajmujących się neurorehabilitacją – w tym fizjoterapią – osób z uszkodzeniem mózgu i rdzenia kręgowego.
     Całość charakteryzuje się dopasowanym dla studentów poziomem naukowym i sposobem przedstawienia materiału. Podręcznik stanowi nowość na rynku księgarskim, na którym brakuje podobnych pozycji. Powinien on być nie tylko podstawą nauczania studentów fizjoterapii, lecz także trafić do czytelników zainteresowanych neurofizjologią kliniczną i neurorehabilitacją.”
Prof. dr hab. Teresa Górska
     Z tego co nam wiadomo, dzięki pośrednictwu doc. dr Adama Haleczki odpowiednia pula tych podręczników została zakupiona do uczelnianej biblioteki, głównie dla potrzeb słuchaczy wydziału fizjoterapii.
Redakcja