SPOTKANIA ROCZNIKA 1955 - 1959


JUBILEUSZ 50-LECIA UKOŃCZENIA STUDIÓW ROCZNIKA 1955-1959

Kolejne uroczyste obchody 50-lecia ukończenia studiów miały miejsce 19 czerwca br. – w samo południe w Sali Kominkowej „Matecznika” przy ul. Witelona 25. Uroczyste zakończenie przed pół wiekiem studiów we wrocławskiej Słonecznej Uczelni świętowali absolwenci rocznika 1955-1959. Liczne grono dostojnych jubilatów ciepłymi słowami powitał JM Rektor prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF Wrocław dr Władysław Kopyś. Następnie jubilaci odebrali z rąk JM Rektora i Prezesa Stowarzyszenia okolicznościowe dyplomy i pamiątkowe medale oraz przygotowany na tę okazję przez Stanisława Paszkowskiego zbiór wspomnień. Była też symboliczna lampka szampana, „sto lat” i niekończące się wspomnienia, rozmowy oraz postanowienia, że w jak najkrótszym czasie znowu się spotkamy. Dalszy program jubileuszowego zjazdu był bogaty – zwiedzanie obiektów uczelnianych na Stadionie Olimpijskim, wspólny obiad w „Olimpi”, wieczorem teatr, a następnego dnia zwiedzanie coraz piękniejszego Wrocławia, no i oczywiście… bal.

Z satysfakcją należy stwierdzić, że zarówno uroczystość wznowienia immatrykulacji, jak jubileusz 50-lecia ukończenia studiów wpisuje się na trwałe w tradycję naszej uczelni i coraz bardziej okazale obchodzony jest przez kolejne roczniki.

Redakcja