News


Numer naszego konta bankowego

15 Marzec, 2018

Numer naszego konta bankowego: 73 1950 0001 2006 0778 4196 0002

Uwaga dla wpłacających za granicą – najpierw wpisujemy kod SWIFT (za granicą określany mianem kodu BIC): IEEAPLPA, po nim podany wyżej numer konta oraz dodatkowo w temacie przelewu podać należy kod: RCBWPLPW